News & Activities

Navigation

FEB 22

คุณอนันต์ธรณ์ เรืองภัทรเดช ได้รับเกียรติโดย FESPA และสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (TSGA) ให้เป็นวิทยากรบรรยายสัมมนาเรื่อง The Future of Energy Curable for Coating ในงาน Asia Print Expo ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

เนื้อหาที่บรรยายนั้นเกี่ยวกับรายละเอียดและประเภทของพลังงานที่นำมาใช้กับระบบการพิมพ์เพื่อการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ เช่น UV ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้อย่างแพร่หลายในวงการการพิมพ์, LED UV ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจที่มีบทบาทสำคัญในการลดต้นทุนและขยายขอบเขตของการพิมพ์ในด้านของวัสดุพิมพ์, และ Electron Beam หรือที่คุ้นหูกันในชื่อของ ebeam ที่มีแนวโน้มจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนสำคัญกับอุตสาหกรรมการพิมพ์รวมถึงภาพใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
22nd February 2019 Mr. Arnunthorn Ruengpattaradet was honored by FESPA, together with Thai Screen Printing & Graphic Imaging Association (TSGA) as a lecturer for the seminar titled "The Future of Energy Curable for Coating" at Asia Print Expo which exhibited during 21-23 Feb 2019 at BITEC Exhibition and Convention Center ( BITEC). The details is about the type of energy used in printing system for curing the inks such as UV, which is a technology that is widely used in the printing industry. Also LED UV, is an interesting new alternative that plays an important role in reducing costs and expanding the scope of printing in the field of printing materials, and Electron Beam or what we call "ebeam" which likely to get well known in printing industry and have a huge impact to the environment and food packaging safety.

เพิ่มเติม

MAY 11

คุณอนันต์ธรณ์ เรืองภัทรเดช ได้รับเกียรติโดยสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (TSGA) ให้เป็นหนึ่งในวิทยากรสัมมนาเรื่อง The Future of Label Printing to 2021 ในหัวข้อเรื่อง Printing Ink from now to 2021…and further ในงาน Label expo Southeast Asia 2018

เนื้อหาหลักจะเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นในด้านหมึกพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ฉลากด้วยระบบต่างๆ รวมถึงระบบสกรีน สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคนโดยเฉพาะในยุค Digital และ Internet of Things ที่อยู่รอบตัว นอกจากนั้นแล้วยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากแบบ Universal Design ด้วยการพิมพ์ระบบสกรีน และเทคโนโลยีแบบ Sustainable; การพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบ Linerless ที่จะช่วยลดขยะได้กว่าครึ่ง รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการปนเปื้อนของหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถแพร่และตกค้างอยู่ในอาหาร

เพิ่มเติม

SEP 17

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน มิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2560

บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน มิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตบอล บีบี สเตเดียม พระราม 2 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างลูกค้าและส่งเสริมให้พนักงานหันมาเล่นกีฬามากขึ้น ให้ห่างไกลยาเสพติด บริษัทที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้คือ
- บริษัท ท.รุ่งอรุณ อาร์ .อี. กรุ๊ป
- บริษัท สหชัยกิจการพิมพ์ จำกัด
- บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด
ปีนี้ได้จัดแบ่งออกเป็น 2 รุ่นการแข่งขัน คือรุ่นเยาวชนและรุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด สามารถคว้าแชมป์ ทั้ง 2 รายการ รุ่นเยาวชนสามารถเอาชนะแชมป์เก่า บริษัท ท.รุ่งอรุณ อาร์. อี. กรุ๊ป ด้วยสกอร์ 5 ประตูต่อ 4 จากการเตะลูกโทษ ส่วนรุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไปบริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด สามารถรักษาแชมป์ได้เป็นครั้งที่ 2 ด้วยการเอาชนะ บริษัท ท.รุ่งอรุณ อาร์. อี. กรุ๊ป ด้วยสกอร์ 3 ประตูต่อ 1

APR 6

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

พนักงานบริษัทแอนวิล (ไทย) จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์หรือเรียกว่าวันปีใหม่ของไทยเรานั่นเอง กิจกรรมนี้อยู่คู่กับบริษัทแอนวิลมาช้านาน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างมากที่ทำให้พนักงานรุ่นน้องมีความนอบน้อม เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นการขอขมาลาโทษต่อผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่จะอวยพรกลับมาให้เรา ซึ่งหลังจากที่รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุย พบปะกันสังสรรค์ อย่างมีความสุข หวังว่าปีต่อๆไปจะมีกิจกรรมที่ดีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก

MAR 11-12

อบรมดับเพลิง

บริษัทแอนวิล (ไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของในการจัดการภัยพิบัติจากอัคคีภัย จึงได้มีการจัดอบรมดับเพลิงเกิดขึ้นใช้ระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้พนักงานทุกท่านรู้วิธีปฏิบัติจัดการกับอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธีปลอดภัยและรวดเร็วมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีวิทยากรชื่ออาจารย์ณพวิทย์ ปิดกระโทก เป็นผู้ดำเนินรายการ ในส่วนของเนื้อหาท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้จากเหตุการณ์และประสบการณ์จริง ซึ่งมีภาคปฏิบัติให้พนักงานทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติกันอย่างจริงจัง มีการจำลองเหตุเพลิงไหม้ในตัวอาคาร และให้พนักงานช่วยกันดับเพลิงโดยใช้วิธีการจากที่อบรมภาคทฤษฎี การอบรมดับเพลิงในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพนักงานที่มีความกลัว อาจารย์ก็สอนให้ทุกคนมีความกล้า ใช้สติ และสมาธิในการเอาชนะความกลัวได้ พนักงานทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการอบรมดับเพลิงที่มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมเกิดขึ้นอีกในภายภาคหน้า

FEB 18

กิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน ปี 2560

บริษัทแอนวิล (ไทย) จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัททุกคนได้มีความเข้าใจ ลึกซึ้งในรสพระธรรม ในพุทธศาสนา นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นคนดีของตนเอง เพื่อน และสังคม กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ช่วงเช้าของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 มีพนักงานเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งและได้นำจตุปัจจัยทั้งหลายมาร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย พระอาจารย์ก็สอนให้เราฝึกจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ ตั้งจิตให้แน่วแน่ เป็นเวลา 30 นาที และฟังธรรมเทศนา มีการถาม ตอบข้อสงสัย ปัญหาชีวิต ซึ่งพระอาจารย์ก็แนะนำแนวทางการพัฒนาชีวิตได้อย่างดีมาก เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้ได้จริง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากต่อทุกคนที่มาร่วมในครั้ง หวังว่าปีต่อๆไปจะต้องมีกิจกรรมดีดีอย่างนี้อีก

DEC 17

กีฬาสี ประจำปี 2559 : ระหว่าง สีกรมท่า - สีขาว

ถึงเวลาแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทุกคนมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายแข็งแรงเพียงใด กีฬาสี ประจำปี 2559 นี้ เป็นบททดสอบของพนักงานทุกคน การแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทเข้มข้นขึ้นทุกปี ซึ่งปีนี้มีกีฬาใหม่มาให้เล่นคือ กีฬา เดินเร็วรอบโรงงานและวิดพื้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ร่วมกันจัดงานและแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน ผลการแข่งขันก็ต้องมีแพ้ มีชนะ มีอภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสุดท้ายแล้ว สีกรมท่าสามารถเก็บคะแนนรวมได้มากกว่าสีขาว ทำให้ปีนี้สีรมท่าได้แชมป์ไปครอง

OCT 28-30

สัมมนาประจำปี 2559

บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด จัดสัมมนาขึ้น นำพนักงานทุกท่านไปสัมมนาที่จังหวัดสตูล ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกหนึ่งที่ของประเทศไทย อาทิ เช่น ชมความงดงามของธรรมชาติป่า ขุนเขา ถ้ำ หินงอกหินย้อยของถ้ำเลสเตโกดอน ที่มีอายุยืนยาวหลายล้านปี ความสวยงามใต้ท้องทะเล ปะการัง เกาะหลีเป๊ะ สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ต่างๆนานา ประวัติอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ที่เคยเป็นสถานคุมขังนักโทษที่เก่าแก่อีกที่ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งบริษัท อดัง ซี ทัวร์ ที่เป็นมัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่ต่างๆและข้อมูลความรู้ให้พนักงานทุกคนได้ทราบ อีกทั้งการอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆให้พนักงานสะดวกสบายตลอด 3 วัน 2 คืน

SEP 25

การแข่งขันฟุตบอล 6 คนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ประจำปี 2559

บริษัทแอนวิล (ไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน เชื่อมสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอล บีบี สเตเดียม พระราม 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานมิตรไมตรีระหว่างพนักงานบริษัท โดยมี บริษัท ท.รุ่งอรุณ อาร์.อี.กรุ๊ป จำกัด โดยปี 2559 นี้ มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล 2 รุ่นด้วยกัน คือ รุ่นเยาวชนและรุ่นอายุ 30ปีขึ้นไป นักกีฬาของบริษัทแอนวิล (ไทย) จำกัด รุ่นอายุ 30 ปี ขึ้นไป สามารถขว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และได้ถ้วยรางวัลมาครองเป็นครั้งที่ 2 แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลในการแข่งขันรุ่นเยาวชนได้ อย่างไรก็ตามการแข่งขันฟุตบอลในปีนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากและกองเชียร์ส่งเสียงเชียร์ ไม่แพ้ทุกๆปีที่ผ่านมา

JULY 9-10

สัมมนาพุทธจิตวิทยา ณ บ้านพี่สอนน้อง จ.กาญจนบุรี ปี 2559

บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพบุคคลากรให้มีจิตใจอ่อนโยน เพิ่มพูนสติปัญญา จึงได้เชิญชวนพนักงานไปสัมมนาพุทธจิตวิทยา ที่บ้านพี่สอนน้อง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีวิทยากรคือท่านอาจารย์ พลพจน์ เชาว์วิวัฒน์ นิสิตปริญญาเอกพุทธจิตวิทยา และพระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ (พระอาจารย์มาโนช ธัมมครุโก)อบรมสั่งสอนให้เราทุกคนเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เป็นผู้มอบความรักให้ผู้อื่น ห่างไกลความเห็นแก่ตัว พัฒนาสมองสองข้าง ฝึกการนั่งสมาธิ เจริญสติภาวนา เรียนรู้วิถีชาวบ้านการกินง่ายอยู่ง่าย เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม หาหนทางแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อค้นหาความสุขความเข้าใจในชีวิตที่แท้จริง ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ได้ร่วมกิจกรรม แต่พนักงานทุกคนก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

APR 6

ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปี 2559

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนอบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งปี 2559 นี้เป็นปีที่ครบรอบก่อตั้งบริษัทปีที่ 20 บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด จึงได้เรียนเชิญตัวแทนพนักงานอาวุโสเล่าความประทับใจที่ได้อยู่บริษัทแห่งนี้พร้อมทั้งกล่าวอวยพรผู้ใหญ่ พนักงานทุกท่านร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

FEB 13

กิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน ปี 2559

คุณธีร์รัฐ เรืองฐิติชัยกุล กรรมการบริหารบริษัทแอนวิล (ไทย) จำกัด เชิญชวนพนักงานในองค์กรไปทำบุญ สวดมนต์และฟังธรรมร่วมกัน ณ วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑลสาย4 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมนี้มีการจัดขึ้นทุกๆปีเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทางด้าน ศิล สมาธิและปัญญา นำมาปรับใช้ในองค์กร ครอบครัว และในชีวิตประจำวันให้มีความสุขโดยแท้ปราศจากกิเลสทั้งปวง

"Your Partner in UV Technology."